REVIZIJA PRISTUPAČNOSTI
Hendikep centar, 25.07.2018.

   Udruženje distrofičara Kraljevo-Raški okrug bilo je domaćin interaktivnog sastanka sa predstavnicima Zaštitnika građana i Udruženja za reviziju pristupačnosti održanom u Kraljevu, dana 25.07.2018. u prostorijama Hendikep centra u Kraljevu u vremenu od 12:15-13:15 časova. Skupu se se odazvali predstavnici Unije organizacija osoba sa invaliditetom grada Kraljeva: Kraljevačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom - Ivan Maričić, predsednik UO; Savez slepih i slabovidih Kraljevo - Ranko Vuković, predsednik; Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu -Dana Milošević, sekretar i Radunka Radosavljević, roditelj; Udruženje multiple skleroze - Mirko Radovanović, delegat; Udruženje „Iskoristi dan“ - Jelena Petrović, član, kao i saradnici iz udruženja „Dečiji san“ - Marina Tasić, predsednica i Kraljevački forum -Bojan Otašević, predsednik. Sastanku su prisustovali i predstavnici Praksisa iz Kraljeva i Crvenog krsta Kraljevo.
  Tom prilikom razgovarano je na temu pristupa fizičkoj sredini (objektima i javnim površinama), pristupu sabraćaju (pristup prevozu i različitim prevoznim sredstvima), pristupu informacijama i komunikacijama (javne telefonske govornice, parking automati, bankomati, signalizacija, oglasne table i slično) i pristupu uslugama (usluga koja se dobija u javnom prevozu, u pošti, u banci i slično) u gradu Kraljevu sa ciljem da se javni prostor, zgrade, servisi, usluge i proizvodi planiraju, dizajniraju i izvode na način kako bi mogli da ih koriste svi ljudi, bez obzira na njihove fizičke, senzorne, intelektualne, socijalne karakteristike ili godine starosti. Interaktvnim pristupom razmenjeni su modeli i načini na koje organizacije civilnog društva mogu intervenisati u zajednici kako bi se i nadalje radilo na pristupačnosti grada sa posebnim ohrabrenjem da se pisanim putem pokrenu inicijative prema institucijama kao što je Zaštitnik građana, republički i lokalni, kao i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti..
   

Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702