ISTORIJAT

   U Kraljevu, deleći na svoj način svakodnevnu sudbinu svojih sugrađana, žive i ljudi čija je životna sudbina – invalidnost. Svi smo deo čovečanstva koji živi pod istom nebeskom kapom, ali, nažalost, imamo različite horizonte.
   Pre trideset i više godina potekla je ideja od strane entuzijasta, distrofičara da se u Kraljevu osnuje Udruženje. Formiran je Inicijativni odbor u koji su ušli predstavnici sa područja Kraljeva, Čačka, Kruševca i Novog Pazara. U obrazloženju je između ostalog bilo zapisano: ''Oboleli od mišićne distrofije prihvatili su se ozbiljnog i odgovornog posla da se uz pomoć svojih porodica i prijatelja uhvate u koštac i započnu tok razbijanja kruga nemoći, zatvaranja i povlačenja u sebe, u izolovanost u četiri zida i poniranje u beznadnežnost.''

   Osnivačka skupština održana je u Kraljevu 15. novembra 1975. godine uz pomoć Opštinskog odbora Crvenog krsta Kraljevo, Centra za socijalni rad Kraljevo i Medicinskih centara Kraljeva, Kruševca, Čačka i Novog Pazara. Na skupštini je formirano Udruženje, a prvi njegov naziv bio je:
UDRUŽENJE DISTROFIČARA REGIONA KRALJEVO.
Organi Udruženja po osnivanju su Skuština, Regionalni odbor i Nadzorni odbor.
Skupština je najviši organ , a nju po pravilu čine svi članovi Udruženja.

   Udruženje distrofičara regiona Kraljevo na svojoj sednici održanoj 3.septembra 1998. godine donelo je odluku o transformaciji koja se odnosi na promenu naziva i promenu statuta Udruženja. Novi naziv Udruženja je :
UDRUŽENJE DISTROFIČARA RAŠKOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU.
Sastavni deo Udruženja su opštine koje čine Raški okrug (Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i Tutin) i ostale opštine bivšeg regiona koje se odlukama svojih organa pridruže i pripoje Udruženju i koje prihvate poseban ugovor o finansiranju Udruženja.
Nadležni organi Udruženja su: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

   Istorija Udruženja teče dalje.
   Na osnovu člana 55. Ustava Rapublike Srbije ('' Službeni Glasnik RS '' br.98/2006), Stalni i Prošireni sastav Stalnog Odbora (Skupštine) Udruženja distrofičara Raškog okruga, na svojoj sednici održanoj 23.02.2007. godine, usvojila je Novi Statut, koji je usklađen sa Nacrtom Zakona o udruženjima, a zvaničan naziv Udruženja glasi:
UDRUŽENJE DISTROFIČARA KRALJEVO – RAŠKI OKRUG, sa sedištem u Kraljevu.
Sastavni deo Udruženja su opštine koje čine Raški okrug ( Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i Tutin).

   Konstitutivna sednica Delegatske skupštine održana je 12.02.2011. godine, a izbor je izvršen na osnovu Statuta Udruženja usvojenog na sednici Okružnog odbora Raškog okruga 23.06.2010. godine.
Statut Udruženja distrofičara Kraljevo – Raški okrug usklađen je sa važećim Zakonom o udruženjima i registrovan je u Agenciji za privredne registre R. Srbije 02.08.2010. godine.

   Nadležni organi Udruženja su: Delegatska skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702