LINKOVI

SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE
Ul. Dimitrija Tucovića 23
11 000  Beograd
Tel/faks: 011/2455-184 i 011/2414-328
E-mail: savezmd@bvcom.net
Web-site: www.distrofija.rs

UDRUŽENjE DISTROFIČARA JUŽNOBANATSKOG OKRUGA
Ul. Kraljevića Marka  34 E
26 000 Pančevo
Tel/faks: 013/35-35-77
E-mail: udfpvo@panet.co.yu

UDRUŽENjE DISTROFIČARA BEOGRAD
Ul. Svetozara Markovića 40a
11 000  Beograd
Tel. 011/3640-524 i 3640-529
Faks: 011/3640-503     
E-mail: distrobg@eunet.yu

UDRUŽENjE DISTROFIČARA ŠUMADIJSKOG OKRUGA
Ul. Kosovska bb
34 000  Kragujevac
Tel/faks: 034/305–875, 305–876
E-mail: mdkrag@yahoo.com

MEĐUOPŠTINSKO UDRUŽENjE DISTROFIČARA SMEDEREVO
Ul. Jovana Krajišnika 8
11 300 Smederevo
Tel. 026/227-265
E-mail: sdistrof@nadlanu.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA ZLATIBORSKOG OKRUGA
Ul. Cara Lazara 2
31000 Užice
Tel. 031/511 - 876, 031/523-944, 031/500-122
E-mail: udzouz@ptt.rs i osiuzice@verat.net
www.uzice.net/distrofija

UDRUŽENjE DISTROFIČARA NIŠ
Ul. Nikole Pašića 23 b
18 000  Niš
Tel. 018/251-774
E-mail: udruzenjedistroficaranis@gmail.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA MAČVANSKOG OKRUGA
Ul. Masarikova 54
15 000  Šabac
Tel. 015/349 - 442
E-mail: udrdis@nadlanu.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA JABLANIČKOG OKRUGA
Ul. Južnomoravskih brigada 34 (Zanatski centar 2)
16 000  Leskovac
Tel. 016/216-663
E-mail: gocagoran@sbb.rs i distrole@ptt.rs
Web-site: www.udle.net

UDRUŽENjE DISTROFIČARA ZAJEČAR
Ul. Đure Salaja 26
19 000 Zaječar
Tel. 019/423 - 501
E-mail: udzsneki@gmail.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA RASINSKOG OKRUGA
Ul. Petra Kočića bb
37 000 Kruševac
Tel. 037/461-995, 037/440-232
E-mail: dis037@nadlanu.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA MORAVIČKOG OKRUGA
Ul. Majora Gavrilovića 1
32 000  Čačak
Tel. 032/334-412 i 032/334-111
E-mail: cadist@nadlanu.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA POMORAVSKOG OKRUGA
Ul. Franše Deparea 62
32250 Paraćin
Telefon: 035/571-809
E-mail: dispom@sezampro.net

UDRUŽENjE OSI "ŽIVETI ZAJEDNO"
Specijalna bolnica za distrofičare
Ul. Banjski put bb
Novi Pazar
Telefon: 020/371-647
E-mail: udruzenje.osi@gmail.com

REHABILITACIONI CENTAR NOVOPAZARSKA BANjA:
www.npbanja.com

UDRUŽENjE DISTROFIČARA PČINjSKOG OKRUGA
Ul. Kajmakčalanska 77
17 500 VRANjE
Tel. 017/412-384
E-mail: p_lavooki@live.com

Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702