OKRUGLI STO
Razvoj usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom – primeri inovativnih usluga

   Održana programska aktivnost povodom Nedelje borbe protiv distrofije 14-20. maja sa ciljem prezentacije primera dobre prakse razvijenih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u drugim lokalnim samoupravama, kao i promocija Nedelje borbe, medijska promocija i promocija putem propagandnog materijala. Okrugi sto je okupio predstavnike gradske uprave, institucija i predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, kao i korisnike usluga. Diskutovano je o primerima inovativnih usluga koje se mogu primeniti kroz redovan rad novoosnovane ustanove Centar lokalnih usluga grada Kraljeva, kroz rad Centra za socijalni rad što kroz aktivnosti predviđene Odlukom o pravima grada Kraljeva to i projektno u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom.
   Ovim događajem je ujedno otpočeta manifestacija "Nedelja borbe protiv distrofije" koja se tradicionalno obeležava u svim evropskim zemljama od 1973. godine.

Učesnici okruglog stola:
- Pomoćnik gradonačelnika za socijalna pitanja, Marko Matović;
- Gradski većnik zadužen za ljudska prava, Milun Jovanović;
- v.d. direktor Centra lokalnih usluga grada Kraljeva, Zoran Baltić;
- pravnik Centra za socijalni rad, Sonja Marjanović;
- predstavnici Unije organizacija osoba sa invaliditetom i korisnici usluga.
Moderator okruglog stola: Milica Jelić, master politikološkinja iz Udruženja distrofičara Kraljevo – Raški okrug.

Zahvaljujemo se na medijskoj podršci RTV Melos, Regionalnoj televiziji Kraljevo i Ka televiziji.
http://www.katv.rs/index.php/2015-05-04-22-09-42/7740-1-2466
https://www.youtube.com/watch?v=uJBZJGbQa6w

 

 

Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702