ŠETNJA ISTORIJOM KRALJEVA

   Udruženje distrofičara Kraljevo-Raški okrug, Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Kraljevu i udruženje Pozitivna omladina organizovali su danas šetnju istorijom od “Milutina” do Narodnog muzeja, kao primer da za sjajne akcije nije potreban novac, već dobra volja pojedinaca.
   Vodila ih je, kažu, ideja da osobe sa invaliditetom osobe imaju iste potrebe kao i osobe bez invaliditeta, zbog čega u Uniji nastoje da unapređuju svakodnevni život svojih članova, približavajući im kulturne, zabavne, sportske, obrazovne, zdravstvene i druge sadržaje i aktivnosti koji su im manje dostupne nego sugrađanima bez invaliditeta.
   “Osobe sa invaliditetom nisu građani drugog reda, oni žive sa nama, a ne pored nas”, moto je šetnje istorijom našeg grada od „Milutina“ do Narodnog muzeja Kraljevo koja je bila jedan od načina da se osobama sa inaliditetom ponudi konkretan razlog da izađu iz svojih domova. Destigmatizovanje invaliditeta moguće je kroz ovakve i slične aktivnosti. Osobe sa hendikepom moraju biti vidljivije na ulicama, u javnom i društvenom životu, u medijima, u političkim partijama, među zaposlenim kako bi njihove potrebe bile vidljivije i tako vršio uticaj na donosioce odluka da stvaraju uslove za bolji kvalitet života.
   - U ovoj godini imali smo psihološko predavanje, sada krećemo sa interaktivnim istorijskim radionicama. Ovo današnje storijsko predavanje je prvo u nizu, a Unija će organizovati i niz drugih sportskih, psiholoških i drugih aktivnosti koja će biti otvorena, ne samo za osobe sa invaliditetom, već i čitavu zajednicu, jer smatramo da socijalna integracija ne znači getoizaciju osoba u udruženja po obeležju invaliditeta. Nastavićemo da zajednički delujemo, kako u donošenju pozitivnih propisa na nivou lokalne samouprave i republike, tako i osmišljavajem sadržaja za animiranje članova da izađu iz svojih kuća– kaže Ranko Vuković, predsednik Saveza slepih i Unije organizacija osoba sa invalditetom u Kraljevu.
   Socijalna radnica u Udruženju distrofičara Kraljevo-Raški okrug i Uniji organizacija osoba sa invaliditetom grada Kraljeva, Milica Jelić, smatra da se invaliditeta ne treba plašiti, već naučiti kako da živimo sa osobama sa invaliditetom, a uslove za život sa invaliditetom stvarati odgovorno s obzirom na činjenicu da se invaliditet može bilo kome desiti, da je poslednjih godina osetan porast broja dece sa smetnjama u razvoju, kao i stečenih invaliditeta, naročito usled niskih bezbednosnih standarda i porasta broja saobraćajnih nezgoda.
   U našem društvu nema dovoljno servisa podrške namenjenih osobama sa hendikepom, pa se one teško odučuju da napuste svoj dom, a dešava se da iz njega ne izlaze po nekoliko meseci, pa čak i godina. Osobe sa invaliditetom često su ravnopravne samo na papiru, dok se u javnosti najčešće govori o raznim vidovima diskriminacije prema njihovim pravima i potrebama.  Saradnja sa Vojkanom Trifunovićem i udruženjem Pozitivna omladina primer je kako nije potreban novac ukoliko postoji dobra volja da se iskoriste već raspoloživi resursi društva, volonterizam pojedinaca, dobra volja, znanja, talenti – opominje Jelić.
   Istoričar Vojkan Trifunović i udruženje Pozitivna omladina vođeni su željom da osobama sa invaliditetom pomognu da se integrišu u društvo.
   - Jer, oni su prisutni među nama, a nisu preterano vidljivi. Osobe sa invaliditetom imaju potrebe za kretanjem, pripadnošću, dokazivanjem, usavršavanjem, sticanjem novih životnih iskustava kao i bilo ko drugi – pojašnjava Trifunović koji se danas potrudio da u prvoj šetnji istorijom ulicama Kraljeva, osobe sa invaliditetom podseti na istoriju spomenika na Trgu srpskog ratnika, na istoriju grada i na to kako je dobio ime, kako su se u prošlosti nazivala naselja na ovim prostorima., i o brojnim drugim temama o kojima je bilo reči do kraja šetnje, čija je krajnja tačka bio Narodni muzej u Kraljevu.
   Organizatori očekuju da na narednim događajima ove vrste bude još više osoba sa invaliditetom od kojih danas neke, možda, jednostavno nisu imale hrabrost da izađu iz svojih kuća. Srećni zbog prilike koja im je danas pružen, oni koji su prisustvovali organizovanoj šetnji poručuju da će istinska socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom biti moguća ukoliko se obezbede servisi podrške (lični pratilac, personalni asistent, dnevni boravci, pomoć u kući za osobe sa invaliditetom), uklone arhitektonske barijere na ulicama, saobraćajnicama, prevozu i pristupu javnim ustanovama i drugim javnim površinama, ali i omogući informaciona pristupačnost putem upotrebe Brajevog pisma, taktilnih mapa, indukcionih petlji, prevodioca za znakovni jezik.
   Više osoba sa invaliditetom će moći da učestvuje u društvenom životu ukoliko u gradu bude taktilnih staza, zvučnih semafora, ukoliko ivičnjaci budu oboreni, a javne ustanove, ustanove kulture, sportski objekti, kafići, banke, pošte obezbede pristupačnost putem liftova, rampi, platformi – kaže Milica Jelić, dodajući da je neophodno da se udruženja osoba sa invaliditetom međusobno povezuju i tako koriste kulturne i sve druge sadržaje koje grad već finansira putem javnih poziva.

http://www.krug.rs/vesti/drustvo/3014-setnja-istorijom-kraljeva.html

Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702