PREDAVANJE
PERCEPCIJA REALITETA I PSIHIČKE GRANICE

   Povodom 08. marta - Međunarodnog dana žena, u Hendikep centru na Keju, Udruženje distrofičara Kraljevo-Raški okrug i Unija organizacija osoba sa invaliditetom grada Kraljeva organizovali su interaktivno predavanje pod vođstvom psihoterapeuta Petra Jeknića iz Emoracio Edukativnog centra. Prvo u nizu planiranih predavanja imalo je za cilj da napravi uvid u osnovne emocije kojima rukovodimo našim svesnim i nesvesnim unutrašnjim bićem, kako bismo razumevanjem sveta unutar nas stvarali preduslove da racionalno i emotivno budu u harmoniji za šta je potreban stalan rad na sebi i izlazak iz zone komfora.

   Ovaj događaj simboličan je poklon članicama udruženja osoba sa invaliditetom na praznik kojim se slavi borba za prava žena, za sva izborena prava i ona koja tek treba da budu. Ovo je dan kada udruženja osoba sa invaliditetom okupljena u Uniji organizacija osoba sa invaliditetom gradaKraljeva podsećaju da žene sa invaliditetom više nego žene bez invaliditeta i muškarci sa invaliditetom nailaze na prepreke u obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, usled čega je potrebno raditi na politikama jednakih mogućnosti, ali i osnaživanju žena, što je moto ovog događaja, prvog u nizu koje će Udruženje distrofičara Kraljevo inicirati u saradnji sa Unijom OOSI Kraljeva.

 ***Zahvaljujemo se Petru Jekniću na donaciji ovog zanimljivog i više nego korisnog predavanja osobama sa invaliditetom i roditeljima osoba sa invaliditetom i radujemo se daljoj saradnji. Hvala RTV Melos i novinarki Emiliji Pavic na medijskoj podršci ovom događaju i temama od značaja za položaj osoba sa invaliditetom u gradu Kraljevu.

https://www.youtube.com/watch?v=B2ygpIZaV-I
https://www.youtube.com/watch?v=DnM8SxfmC0c

    

Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702