Odobren projekat „Centar za osnaživanje osoba sa invaliditetom“

   Podržavajući reformski pravac socijalne zaštite u Republici Srbiji započet 2001. godine, ovaj projekat ima u fokusu promenjen položaj korisnika kao aktivnog učesnika kome se u najmanje restriktivnom okruženju pružaju savetodavno-terapijske i socio-edukativne usluge od strane licenciranog stručnog radnika zamišljenih kao sadržajni deo Centra za osnaživanje osoba sa invaliditetom. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije na konkursu za Unapređenje socijalne zaštite za 2017. godinu i sprovodi se od maja do decembra meseca. Centar promoviše socio-inkluzivni model koji kao primat ističe sposobnosti osoba, njihove snage i potencijale tako što će raditi na njihovoj upotrebi i jačanju u cilju podizanja kvaliteta života. Projekat je zamišljen kao otvoren servis podrške svim osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Kraljeva, istovrsno kao i porodicama osoba sa invaliditetom, jer je porodica stožer i nosilac socijalne politike usmerene na OSI.
   Centar za osnaživanje OSI  je nedostajuća usluga podrške OSI i njihovim porodicama na teritoriji grada Kraljeva u prevenciji kriznih situacija i u kriznim situacijama kod kojih je potrebno reagovati kurativno: sagorevanje (“burn/out sindrom“) porodice, savetovanje i podrška u slučajevima nasilja u porodici, poremećene komunikacije i porodičnih odnosa, aktivacije OSI i sagledavanja mogućnosti za rasterećenje porodice, a naročito u pogledu poboljšanja kvaliteta života OSI i njihovih porodica kroz unapređenje uslova za samostalan život OSI, prevencija institucionalizacije, poboljšanje ličnog položaja i ostvarivanje pripadajućih zakonskih prava, zatim prevenciju stanja hendikepa kroz unapređenje/održavanje postojećih psiho-socio-zdravstvenih karakteristika ličnosti. Centar  je zamišljen kao vid podrške kroz stručnu podršku i osnaživanje, razvoj socijalnih veština, kontinuiranu razmenu informacija, podršku u samoorganizovanju i umrežavanju u lokalnoj zajednici i to kroz indvividualni i grupni rad.
   Ukoliko imate potrebu za stručnom podrškom, voljni ste da unapredite kvalitet Vašeg života i života Vaše porodice, imate ideje i inicijativu, možete nam se obratiti svakog radnog dana u terminima od 10-14 časova na telefon 036/5354702.


Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 5354-702