23. novembar 2007. - "MOJE PRAVO JE DA BUDEM ZDRAVA"

   Udruženje distrofičara Kraljevo – Raški okrug, 23.novembra u Klubu „Vera, Nada, Ljubav“ predstavilo se kao domaćin i organizator radionice, sa ciljem osnaživanja žena sa invaliditetom, a učesnice su bile žene sa različitim vrstama fizičkog invaliditeta sa teritorije naše opštine.
   Na različita pitanja iz ove oblasti, odgovore je pokušala da dâ organizacija ...Iz Kruga –za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom Srbije, kroz održanu jednodnevnu radionicu u okviru projekta „Moje pravo je da budem zdrava“, koji je finansijski podržala Kanadske vlada, preko Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA).
   Ostvarivanje prava na reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom je jedna od prioritetnih aktivnosti ove organizacije, a sam projekat je usmeren, sa jedne strane, na edukaciju ginekološkog medicinskog osoblja i podizanje svesti žena sa invaliditetom o važnosti redovnih ginekoloških pregleda, a sa druge strane, lobiranju lokalnih organa vlasti da podrže uspešnu realizaciju projekta, kupovinom hidrauličnog rotacionog stola za svoju lokalnu medicinsku ustanovu.
   Predsednik opštine dr Miloš Babić pozdravio je skup i izrazio spremnost da na svaki način pomogne realizaciji projekta, kako bi žene sa invaliditetom mogle bez barijera i poteškoća da obave ginekološke preglede.
   O važnosti redovnih ginekoloških pregleda žena sa invaliditetom i značaju otvaranja Savetovališta ovakvog tipa, govorio je ginekolog dr Gvozdenović.
   Ostatak dana bio je namenjen priči o stereotipima, predrasudama, diskriminaciji, ali i o pozitivnoj praksi iz GAK-a „Narodni front“. Lepojka Čarević Mitanovski i Aleksandar Janković su, uz budno oko Marka Savića iz Centra za monitoring za evaluaciju i Aleksandre Bulatović iz CIDA-e, uspeli da potaknu učesnice da razmišljaju o svom zdravlju. Kad opština ispuni svoje obećanje i kupi hidraulični ginekološki sto, sva teorija će moći da se pretvori u praksu.


Copyright © Udruženje distrofičara Kraljevo - Raški okrug, Zelena Gora 34, 36000 Kraljevo. Tel/faks: 036 354-702